Naše poslání

„HRÁT SI S MAŠINKAMI“

 

Naše vize

ORGANIZOVÁNÍ DĚTSKÉHO MODELÁŘSKÉHO KROUŽKU

PROVOZ NA VLASTNÍM KLUBOVÉM KOLEJIŠTI

POŘÁDÁNÍ VÝSTAV PRO VEŘEJNOST