Stavba modelů lokomotiv, vagónů a krajinných staveb, jízda na kolejišti, účast na soutěžích a výstavách.


Pravidelné schůzky:     čtvrtek 16.00 – 18.00 hod.
Místo schůzek:             Žižkova 386, Trutnov

Věk:                                8 – 18 let
Vede:                             Jiří Novotný, Václav Grossmann
Cena:                             500,- / pololetí

Malí modeláři se seznámí se základy práce s papírem, lepenkou, dřevěnou balzou, lehčeným plastem a ostatními materiály, vyzkoušejí si v praxi běžné technologické postupy – od kreslení návrhu modelu a narýsování výkresu, přes řezání a stříhání papíru, broušení a kytování dřeva a plastu, lepení stejných a rozdílných materiálů, až po barvení a patinování modelů. Zkušenější modeláři si vyzkouší dotváření krajinných celků.

Součástí kroužku je i seznámení se skutečnou železnicí – tematické výlety do okolí Trutnova (železniční depo, řízení dopravy, stavědlo, okolní zastávky), prohlídka železničních budov (nádraží, překladiště, správkárna), železniční staveb (kolejový svršek, mosty, tunely) a řízení železničního provozu (návěstidla, přejezdy); seznámení se značením lokomotiv a vozů. Smyslem je získat povědomí o skutečném provozu a přenést motivy do modelové velikosti.

Pro všechny bude možnost naučit se ovládat a řídit klubové kolejiště – základní pravidla železničního provozu ve skutečnosti a v modelové velikosti. Ti nejlepší budou mít šanci se předvést na veřejné výstavě a ukázat svým blízkým, co všechno se naučili.