Tradičně jako každý rok, uspořádali jsme ve spolupráci s SVČ Trutnov (Středisko volného času) koncem října výstavu modelů a kolejišť.

Jako vždy i letos jsme pozvali řadu zajímavých vystavovatelů od nás i ze zahraničí. Asi největším lákadlem bylo kolejiště až ze slunné Francie, naše pozvání tentokrát přijali členové Modelářského klubu Draveil (město asi 20 km jižně od Paříže) s velmi zajímavým kolejištěm s motivem úzkokolejné lokálky a francouzského venkova. U návštěvníků mělo obrovský úspěch! (Koho by zajímal tento klub a jeho činnost, může se podívat na jejich stránky https://modelclub-draveil.eu/en/ )

Další zajímaví vystavovatelé byli dva soukromí modeláři z Rakouska s „živými modely“, tedy modely poháněnými skutečnou párou ve velikosti „IIm“.

Nově jsme předvedli také kolejiště a modely ve velikosti „0“ od pana Kohoutka z Tábora.

Vyjmenovat všechny vystavovatele a kolejiště by bylo dlouhé, k vidění toho bylo opravdu dost. Připomenu snad ještě naše klubové kolejiště, které na domácí výstavě nesmí nikdy chybět.

Pro nejmenší návštěvníky opět nechyběly „dílničky“, kde si děti mohli sami něco postavit a odnést domů.

Jsme rádi, že se na naši výstavu přišlo podívat více než 3500 návštěvníků a zveme tímto na výstavu v roce 2018!